FKRMSZ gyakorlat Budapest 2006-11-30

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának Nemzetközi Kutatási és Mentési Tanácsadó Csoportja (UN OCHA LNSARAG) egységes feladat- és követelményrendszert dolgozott ki a nemzeti speciális mentőszervezetek részére, annak érdekében, hogy a katasztrófa-sújtott országokban történő mentési feladatokat összehangoltan, biztonságosan, és a legnagyobb hatékonysággal tudják végrehajtani. Az egységes követelményrendszer irányelvei szerint a mentőszervezetek elméleti foglalkozáson elsajátított ismereteiket konkrét szituációkon keresztül gyakorolják a sikeres mentés érdekében.

Az elméleti és gyakorlati felkészítést komoly minősítő gyakorlat követi, melyen a nemzetközi bírák Szigorú elvárások alapján értékelik az egyes mentőszervezetek alkalmazhatóságát.

2004. szeptemberében a magyar mentőszervezetek képviselői részére kezdődött meg az elméleti tanfolyam, melyet gyakorlati felkészítés követett. A folyamat lezárásaként 2005. november 8-10. között komplex kutató-mentő minősítő gyakorlat során a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet, a Magyarországi Mentőcsoportok Szövetsége, Magyarországi Városi Kutató-mentő Csapat bizonyította magas szintű felkészültségét.

A nemzetközi bírák értékelése alapján az Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet „nehéz”, az említett másik két mentőszervezet „közepes” minősítést kapott. (,‚Nehéz” minősítéssel rendelkező mentőszervezet Európában mindössze kettő, az egész világon három található).

Az alkalmazási képesség fenntartása érdekében a mentőcsapatoknak az éles bevetéseken kívül évente ellenőrzött komplex kutatási és mentési gyakorlatot kell végrehajtaniuk.

2006. november 29-30-án Budapesten kerül sor a minősített mentőcsapatok éves gyakorlatára. A gyakorlat első napján az elméleti felkészítés keretében áttekintették az INSARAG idén pontosított irányelveit, az elmúlt évben végrehajtott nemzetközi és hazai bevetések, gyakorlatok tapasztalatait.

A mai napon különböző, feltételezett földrengés-sújtott kárhelyszínen a csapatok önálló - döntnökök által ellenőrzött - kutatási és mentési feladatokat hajtanak végre. A technikai bemutatót követően egy komplex, több USAR (URBAN SEARCH AND RESCUE- Városi kutató-mentő) team bevonásával történő bonyolult kárterület felderítésére, kutatására kerül sor. A sérültek felkutatása helikopteres légi felderítéssel, kutyás és elektronikus felderítő eszközökkel, az épületelemek megbontásával történik. Ezután következik a személyek kimenekítése a romok alól alpin technika és különböző speciális mentési eljárások alkalmazásával.

A kárterület határán telepítésre kerül egy TRIAGE (sebesült osztályozó) pont, ahonnan a sérülteket elszállítják az Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet mobil orvosi segélyhelyére, a tábori mobil kórházba. A tevékenységeket a mentőszervezet mozgó vezetési pontjából koordinálják és irányítják, műholdas és URH híradó rendszeren keresztül.

Az európai gyakorlattól eltérően a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet komplett logisztikai hátteret tud biztosítani mind a élelmezési ellátás, mind az elhelyezés, mind az egészségügyi ellátás területén.

A gyakorlat feltételezése szerint egy szomszédos — nem létező — ország területén 2006. november 30-án, helyi idő szerint 02.00 óra 13 perckor a Richter-skálán 6,7-es erősségű földrengés történt. A földrengés központja egy sűrűn lakott település, azért az épületek jelentős része összedőlt vagy romosodott. A lakosság ellátást biztosító közművek és közigazgatási létesítmények nagy része megsemmisült, az Út, valamint a vasúthálózatok, továbbá a távközlési eszközök és rendszerek tönkre mentek. A kora hajnali időpont miatt az emberek többsége otthonában tartózkodott, így sokan a romok alatt rekedtek. A földrengést szenvedett állam erőforrásai nem elegendőek a mentési és ellátási feladatokra, ezért az ENSZ-től kértek segítséget. A segítségkérés alapján elsősorban városi kutató- és műszaki mentő, személykereső kutyás, valamint különleges felkészültségű (légi, alpintechnikai, búvár) továbbá elsősegélynyújtó csapatokat, szakembereket várnak a helyszínre. Az érkező csapatok részére elhelyezést és ellátást nem tudnak biztosítani.

vissza