Polgári Védelmi Világnap   Fotók        Fotók 2                                                                       vissza

Budapest, 2005. március 5.        forrás: www.katasztrofavedelem.hu

A Nemzetközi Polgári Védelmi Szervezet 1972-es megalakulását követően a IX. közgyűlésén Genfben március 1-jét jelölte ki a Polgári Védelem Világnapjának. Azóta hazánkban ezen a napon méltatjuk a Magyar Légoltalom megalakulásának 70. évfordulóját is. A Polgári Védelmi Világnap alkalmából BM OKF terveinek megfelelően március 5-én, szombaton Budapesten a Felvonulási téren – a társszervezetek bevonásával – nyílt bemutató napot szervezett a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság .


A mozgalmas szakmai-társadalmi rendezvényen részt vett Juhász Gábor, a Belügyminisztérium politikai államtitkára, továbbá az Országgyűlés Rendészeti Bizottsága, a Belügyminisztérium, a katasztrófavédelem, az együttműködő tárcák, rendvédelmi-, civil-, és társadalmi, szakmai szervezetek vezetői, illetve képviselői.
A színes, látnivalókban rendkívül gazdag ünnepség szervezőinek nem titkolt célkitűzése volt a katasztrófavédelem, a polgári védelmi tevékenységi körének, technikájának és alkalmazásának bemutatása, népszerűsítése, a lakossági kapcsolatok szilárdítása. A téliesen hideg márciusi délelőttön már a kezdést megelőzően a rendezvénysátor előtti központi téren „melegített” a Tűzoltó zenekar. A rövid megnyitót követően Tatorján István pv. alezredes, a FPVI igazgatóhelyettese kérte fel Juhász Gábor államtitkárt ünnepi beszédének megtartására. Az államtitkár elismeréssel méltatta a polgári védelem, a katasztrófavédelem munkatársainak tevékenységét.
Őt követően dr. Muhoray Árpád pv. dandártábornok, a BM OKF veszélyhelyzet-kezelési főigazgató-helyettese adott rövid áttekintést a légoltalom és polgári védelem történetének fontosabb mozzanatairól és időszerű feladatairól. Utána Orovecz István nyugállományú pv. dandártábornok, a Polgári Védelmi Szövetség elnöke mondott köszöntőt és köszönetet az addig elhangzott elismerő szavakért.

A rendezvénysátorban eközben már készen állt a polgári védelmi kiállítás tárlata. Az értékes történelmi tárgyakat, dokumentumokat bemutató kiállítást Benkovics Zoltán pv. ezredes, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg. A gazdag fotókiállítás sok minden más mellett reprezentálta a polgári védelem eszközrendszerének fejlődését, a hazai és nemzetközi beavatkozásokat, a BM OKF, a Fővárosi Önkormányzat és az FPVI részéről szervezett Srí Lanka-i segítségnyújtás érdekes, emlékezetes pillanatait.
Szintén sok érdeklődőt vonzott a technikai bemutató forgataga, a felvonultatott – s egyébként nem mindennap látható – gépek, berendezések hosszú sora. A látottakat Kocsik Pál pv. alezredes, FPVI Szervezési és Alkalmazási Osztályának vezetője kommentálta, és válaszolt a felmerülő kérdésekre is. A szépszámú érdeklődő ily módon megismerkedhetett a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet egységeivel, technikájával. Látható volt többek között a FKRMSZ mozgó vezetési pontja (törzsbusz telepített helyzetben), híradóközpont-gépkocsija telepített helyzetben, teljes üzemben, tájékoztatóközpont-gépkocsija telepített helyzetben, teljes üzemben – egyébként ez szolgálta rendezvény hangosítását –, a RSOE HURIS (Magyar Vízi Információs Szolgálat) központja telepített helyzetben, teljes üzemben, a Speciális Mentőegység Vízifelderítő-mentőcsoport Vízi Felderítő Részleg mentőhajói utánfutón, a Vízifelderítő-mentőcsoport Búvár Részlegének felszerelése stb. A katasztrófavédelem és a polgári védelem több szolgálatát is bemutatták a szervezők telepített helyzetben.
Juhász Gábor államtitkár – és kíséretében dr. Muhoray Árpád pv. dandártábornok és Hoffmann Imre, tű. dandártábornok, a BM OKF hatósági főigazgató-helyettesei, Orovecz István nyugállományú pv. dandártábornok, Benkovics Zoltán pv. ezredes – hosszasan elbeszélgettek a különböző eszközöket bemutató szakemberekkel. Az ő kompetens szakkommentálásukkal volt látható többek között a FKRMSZ Műszaki Kiszolgáló-ellátó Részlege telepített helyzetben, üzemelés közben, a Víztisztító Részleg telepített helyzetben, teljes üzemben, az Egészségügyi Csoport Mobil Orvosi Segélyhely Részleg konténerbe telepített műtő és labor egységei telepített, bejárható helyzetben, az Egészségügyi Csoport Mobil Orvosi Segélyhely Részleg sebesültszállító busza bejárható helyzetben, az RBV Csoport Veszélyhelyzeti Felderítő gépjárművei és technikai eszközei telepített, üzemkész helyzetben, tűzoltó gépjárműfecskendő, tűzoltó kosaras gépjármű, vegyi konténer, MH VIK járműve, az Országos Epidemiológiai Központ laborkocsija.
Az ünnepség sajátos lehetőséget teremtett ahhoz, hogy bemutatkozó kiállítással jelenjenek meg a nagyközönség előtt a FKRMSZ-szel együttműködő és támogató cégek.
Az érdeklődők megismerkedhettek a Országos Polgári Védelmi Szövetség, Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tevékenységével is. Bemutatkoztak a rendezvényre meghívott civil- és önkéntes mentőszervezetek. Látványos volt a (FKRMSZ) Speciális Mentőegység Légifelderítő-mentőcsoport modellhelikopterének terep-felderítési bemutatója.
Főként gyerekeket, de nem csak őket vonzotta a Speciális Mentőegység Kutyás Felderítő-mentőcsoport szituációs kereső-mentő gyakorlata, amit a Jászberényi Mentőkutya Iskola és a Pannon Kutyás Kutató - Mentő Csoport közreműködésével mutattak be a közönségnek.

A polgári védelmi nap rendezvénysorozatában a fiatalok nemcsak passzív szemlélők, hanem aktív közreműködők is lehettek és voltak is. Ezt szolgálták az ifjúsági programok, amelyeket a FPVI kijelölt állománya és szakképzett pedagógusok vezettek le. A szórakoztató programok egy részét Szilágyi István pv. őrnagy, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XIX. kerületi Kirendeltségének vezetője vezényelte. E programok keretében polgári védelmi totó, kézműves ügyességi játékok, rajzverseny, bohócműsor, pv-felszerelések bemutatója, rádió-navigációs játék, szellemi vetélkedők foglalkoztatták az iskolásokat.


A polgári védelem szellemiségének jegyében a rendezők a mostoha időjárással is számoltak: a gyermekek részére melegedési lehetőséget biztosítottak a helyszínre telepített sátorban, a meghívott iskolai csoportok és közreműködők meleg ebédet kaptak. Akárcsak egy népes, nagy tömegeket megmozgató jó hangulatú polgári védelmi gyakorlaton.

Budapest, 2005. március 5.